Anleitung niedliche Origami Mäuse

Anleitung

Materialien:
  • Art.-Nr. 314 51 19
    Faltblätter Intensiv 20 cm x 20 cm
  • Art.-Nr. 314 55 31
    Faltblätter Intensiv 15 cm x 15 cm
  • Art.-Nr. 314 68 00
    Faltblätter Intensiv 10 cm x 10 cm